مدیرتوسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی

حسام ساکیان محمدی

 
تلفن : 35421737-041
داخلی: 412
رایانامه : h.sakian@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418131-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.