کارشناس دفتر فناوری اطلاعات پردیس
  عباس حاتمی
  تلفن:                        35297308-041
  رایانامه:       hatami@tabriziau.ac.ir
 
  

 
  کارشناس دفتر فناوری اطلاعات پردیس
  سهراب جبارپور
  تلفن:               35297210-041
  رایانامه:      jbs@tabriziau.ac.ir
 
 
 
کارشناس دفتر فناوری اطلاعات پردیس
  جواد شاهی
  تلفن:                      35297222-041
  رایانامه:      j.shahi@tabriziau.ac.ir
 
 
 
کارشناس دفتر فناوری اطلاعات دانشکده معماری و شهرسازی
  یعقوب حاتمی
  تلفن:                       35559490-041
  رایانامه:   y.hatami@tabriziau.ac.ir
 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418131-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.