سایت های کامپیوتری دانشجویی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز با توجه به پراکندگی ساختمانها در سطح شهر دارای سه سایت اغماری  برای استفاده دانشجویان از سیستم های کامپیوتری می باشد که این سه سایت عبارتند از :
- سایت  موجود در پردیس مرکزی
- سایت  موجود در دانشکده معماری
- سایت  موجود در دانشکده چند رسانه ای
از جمله امکانات این سایت­های کامیپیوتری سیستم های رایانه ای، اسکنر و امکان استفاده از اینترنت برای سیستمهای لب تاپ شخصی است. 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418131-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.